Informasjon om Act Like

Act Like skreddersyr settinger, setter lys og skaper lydkulisser. Vegetasjon, dyr og planter installeres med samme krav til troverdighet og autentisitet som menneskedukkene.

I en total presentasjon er sofistikert teksting et godt middel til forståelse. Act Like behersker den spesielle følelsen for poetisk fremførte faktaopplysning, som kan stimulere tilskuerens undring og nysgjerrighet, med økt grad av forståelse som resultat. Act Like leverer både tekseten, og tilpasser og utformer skilter i harmonni med det totale tablået.